Att vara medlem

Eftersom Mullebo är ett kooperativ har föräldrar till barn på Mullebo unika möjligheter att påverka verksamheten. Vi bestämmer t ex gemensamt när vi har öppet, vilka dagar vi stänger, hur många barn vi tar in, och mycket annat. Med denna frihet kommer också ansvar och för att Mullebo ska fungera är det viktigt att alla medlemmar visar ett engagemang.

Föräldrar sköter driften av förskolans sysslor såsom ekonomi, löneutbetalningar, anställningar, matinköp, städ- och underhåll, rekrytering av barn, jour etc.

Att vara medlem betyder att man behöver visa ett stort engagemang och föräldrar får på det här sättet en bra insyn, känner ansvar och engageras i verksamheten

Vi har en arbetsplikt som främst består av följande delar:

  • Året delas så att ansvaret för städ och matinköp (mha färdig matlista) fördelas jämnt. Är vi 15 familjer så blir det således så kallad städvecka ca var 15:de vecka.
  • Under städveckan har man även ansvar för akut jour.
    Med "akut jour" innefattas behov av jour aktuell dag eller behov av jour till nästföljande dag, då behovet uppstår efter kl 12:00. Den familj som har städvecka ansvarar för att de själva, eller någon av dem själva inringd familj, tar jouren.
  • Planerad jour är behov av jour till nästföljande dag som uppstår innan kl 12:00 eller behov av jour till dagar efter nästföljande dag.
    Den planerade jouren innebär att, då det finns tid, ska förfrågan om jour gå ut till alla föräldrar. Den frivilliga som har minst antal inarbetade jourtimmar, enligt förskolechefens jourlista, tilldelas jouren.
  • Under våren och hösten träffas föräldrar och barn vid ett par tillfällen för att hjälpas åt med att se över våra hus och vår trädgård. En mycket uppskattad och trevlig sammankomst som ofta slutar i korvgrillning.
  • Ungefär 2ggr om året samlas ett antal familjer för att göra en rejäl grovstädning av inomhusmiljön. Varje familj närvarar ungefär på 1 storstädning per år.
  • Månadsmöten där man gör sin röst hörd.

AVGIFTER

Månadsavgiften följer kommunens maxtaxa, se nedanstående länk för mer information.

http://www.molndal.se/

Eftersom det är en ekonomisk förening betalas en medlemsavgift till föreningen vid starttillfället och den är på 250 Kr.

REGISTRERA DITT INTRESSE

Om du är intresserad av Mullebo förskola och vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att ta kontakt med oss. Du är givetvis välkommen att hälsa på, men då vill vi att du hör av dig först så bokar vi in en tid som passar bra.

Vi har en egen intresselista för barn som vill börja på Mullebo förskola. Styrelsen ansvarar för att ekonomi och verksamhet är i harmoni för att fortsätta vara ett väl fungerande föräldrakooperativ. 

Om du är intresserad av en plats för ditt barn på föräldrakooperativet mullebo fyll i formuläret nedan så noga det går.

...

 

Mullebo förskola föräldrarkooperativ | Brandskattevägen 16, 437 41 LINDOME | telefon: 0703-995130